vrijdag 5 september 2014

Handel en inkomensongelijkheid

Bijgaand een foto die ik onlangs in het Groninger Museum nam. Het is de installatie Trade van de kunstenares Marga Weimans. Middenin de mannequin en verder het Von Thunen model: de wolkenkrabbers worden kleiner naar mate je verder van het centrum komt.
Van een afstandje lijkt het alsof de mannequin een mooie jurk is gedrapeerd. De kunstenaar vindt het een verbeelding van handel, bedrijvigheid en winkelervaring.
Dat brengt me bij een artikel in The Economist van 23 augustus over handelstheorie. De basistheorie suggereert dat handel leidt tot minder inkomensongelijkheid. Als het ene land hoge arbeidskosten heeft en het andere lage, dan zal het eerste zich specialiseren in weinig arbeidsintensieve producten en het tweede in producten waar veel laagwaardige arbeid ingaat (textiel of landbouw bijvoorbeeld). Dat verhoogt de inkomens van de lage inkomensgroepen in die landen en daarmee wordt de inkomensongelijkheid in dat land en in de wereld minder groot.

Eric Masking van Harvard ziet dat op dit moment niet gebeuren en komt met een andere theorie. Die theorie gaat uit van matching in arbeidsmarkten: als je aan laag-geschoolde arbeiders (laag inkomen) een manager of ingenieur toevoegt gaat de productiviteit meer omhoog dan wanneer je nog een laaggeschoolde toevoegt.
Nu wordt het spannend als de laaggeschoolde arbeiders in het rijke land productiever zijn dan de hooggeschoolde in het arme land. Dan ga je krijgen dat de hooggeschoolde medewerker in het arm land gaat werken voor de laaggeschoolde in het rijke land: de Engelssprekende onderwijzer van de landbouwschool of de voorlichter die in een call centrum gaat werken om telefoontjes uit het westen af te handelen. Volgens onderzoek van Cornell hebben de medewerkers van een simpel call centrum in India een BA (HBO). Daarmee worden de laaggeschoolden in het arme land minder productief en dus relatief armer.

Geen mooie situatie, wel een mooie theorie. Nu de data nog voor het bewijs.
Economist 23.8.2014: Revisiting Ricardo.
Een reactie posten