maandag 8 september 2014

kritisch op groen

Mijn lijfblad The Economist is altijd wat kritisch op de duurzaamheidsbeweging binnen bedrijven. Bedrijven moeten nu eenmaal handelen uit eigen belang en dat is winst maken. In de uitgave van 30 augustus omschrijft het blad de acties van bedrijven tot nu toe als "most corporate sustainability plans rarely amount to more than cost saveing measures (resource efficiency - kjp) and compliance with government regulations plus a few projet with a public-relations punch.
Maar dat is aan het veranderen, zo contateert het blad in "A new green wave": met een verwijzing naar o.a. Unilever constateert men dat bedrijven nu voor echte duurzaamheid gaan. Dat ziet het als opofferen van korte termijn winsten voor misschien iets op de lange termijn. Het blad onderschat mogelijk het feit dat ook bedrijven zich zorgen maken over de toegang tot grondstoffen op termijn en dat wie klanten helpt ontstaan at the bottom of the pyramid, daar nog lang plezier van kan hebben, en mogelijk trouwe klanten creeert.
Een reactie posten