woensdag 4 september 2013

tuinbouweconomie

Vorige week verdedigde Daphne Verreth haar proefschrift "Economic analysis of the Dutch greenhouse chain in a changing environment" in Wageningen. Met een LEI model en ik kreeg het proefschrift toegestuurd, waarvoor dank.
Mooie laatste stelling: "Scientific journals are not an appropriate platform for publishing policy recommendations". Daar zit wat in want die bladen worden zelden gelezen door politici of hun assistenten en ook maar zeer beperkt door de medewerkers van overheidsorganen als Ministeries, die beleid helpen maken. Wie beleid wil beinvloeden kan beter in de krant schrijven of gewoon langs gaan. Toch is de stelling ook wel aanvechtbaar: mensen in toegepast beleidsonderzoek zoals bij de planbureaus en het LEI lezen die bladen wel en zijn geholpen met de beleidsaanbevelingen.

Het proefschrift bevat gelukkig ook een aantal beleidsrelevante conclusies: er is geen aanwijzing gevonden voor marktmacht in de relatie tussen supermarkten en leveranciers in de Nederlandse glastuinbouwketen. Ik bezocht zondag nog een innovatief glastuinbouwbedrijf in De Lier en daar werd er wel anders over gedacht, maar dat terzijde.
In het proefschrift is gekeken wat er gebeurt bij grenssluiting. Dan daalt natuurlijk de prijs, en wat nog wel eens vergeten wordt is dat Nederlandse supermarkten en consumenten daarvan profiteren. Vaak daalt tegelijk de vraag in binnen- en buitenland (" er zal wel wat aan de hand zijn") en de effecten van dat alles zijn op telersniveau 3 keer zo groot dan op supermarktprijzen.
Verder wordt ook hier geconstateerd dat elektriciteitsproductie een substituut is voor groenteproductie. De lage elektriciteitsprijzen van dit moment dragen dus bij aan de crisis in de tuinbouw. En net als de geldstroom uit het onroerend goed heeft ook de opbrengst uit elektriciteit de groenteprijzen laag gehouden.
Een reactie posten