donderdag 12 april 2012

Foodmiles als regionaal concept

De polder van Biesland tussen
Delft en  Groot Den Haag -
goed voor streekproducten
Liefhebbers van regionale voedselsystemen worstelen met de begrenzing van die regio's. Bij welke grens is zo'n systeem haalbaar en is het op zijn duurzaamst. Er lijkt enige consensus te ontstaan rond 600 km.
Het leek me een goede reden om weer eens enkele zeer kritische kanttekeningen te plaatsen bij dit denken. Dit omdat ik zowel in de wandelgangen als per mail om commentaar werd gevraagd. Blijkbaar wordt er mee geworsteld en is er behoefte aan meningsvorming.
Wel de mijne komt in de vorm van een column op BoerEnBusiness, waarin ik voorstel dat we ons met nuttiger zaken bezighouden (waaronder het duurzamer maken van voedsel) en de afstand maar aan de markt overlaten. Foodmiles zijn een slechte proxy en een oncontroleerbare variabele. Zie hier de column.
Een reactie posten