zaterdag 8 juli 2017

de toekomst van kunstmest

De nieuwste uitgave van Venster, het PR blad van Shell (er is een app), stort zich op CO2, onder andere met een verhaal over Arend Roses in het Westland (Maasland) en Almere. Rozen zijn een grootgebruiker van CO2 en de wkk leerde het bedrijf CO2 doseren. Een beleidsmedewerker van Kas als Energiebron ziet de glastuinbouw rond 2050 wel helemaal duurzaam: geothermie, en CO2 en warmte uit de industrie. Wat dat betreft zou je met je glastuinbouwbedrijf eigenlijk in de haven moeten zitten. Aannemend dat maar dat die CO2 en warmte blijft produceren, denk ik dan.
Ook de kunstmestindustrie in Geleen (het oude DSM Agro, nu OCI N.V., een AMX fonds) zit verkeerd. Dat was daar gelocalsieerd vanwege de kolen en aardgas ging ook. Maar nu wil men wellicht duurzame stroom voor elektrolyse (dat het kraakproces op basis van warmte kan vervangen dat het methaan CH2 opslitst waarna stikstof uit de lucht aan waterrstof H2 wordt verbonden tot ammoniak, NH2 en er blijft dus CO2 over). En die komt uit de Noordzee, dus ook dit bedrijf zou naar de haven moeten. Of groene stroom uit Duitsland.
Eenderde van het aardgas wordt gebruikt voor proceswarmte, en niet in bovenstaande chemische reactie. In plaats van met elektriciteit zou je dat ook met biogas kunnen doen. Om een van de twee kunstmestinstallaties volledig op biogas te laten draaien heeft men alle mest uit Noord-Brabant en Limburg nodig. De ge├»nterviewde CEO Gert Jan de Geus klaagt dat hij dan CO2 uitstoot bij boeren vermindert, zonder daar voor beloond te worden. En hij moet wel 80 miljoen investeren om 2,5% minder gas te gebruiken  Overigens gaat jaarlijks 5% van het nationale gasverbruik naar 2 kunstmestfabrieken.
De vraag diende zich deze week in twee bijeenkomsten die ik meemaakte aan of die mestverwerking nu wel zo circulair is.  Je zou de mest rechtstreeks in de akkerbouw willen gebruiken. En alleen dieren inzetten voor veevoer dat mensen niet eten: gras van berghellingen of veenweidegebieden (als je ze niet bebost om CO2 vast te leggen of zonnepanelen te installeren, of onder water zet voor veenvorming) en voedselafval naar varkens en kippen vanwege hun goede voederconversie. In de buurt van de akkerbouw. Maar dat vraagt nog wel wat veranderingen in ons dieet.

Zie: Venster #3, 2017

Geen opmerkingen: