dinsdag 3 januari 2017

management in netwerken

Rijnconsult stuurde mij zijn Business Review. Mooi blad met lezenswaardige artikelen over management, zoals de noodzaak in netwerkorganisaties om leiderschap uit te oefenen door hogere en lagere niveaus in de organisatie met elkaar te verbinden. Men ziet 5 bewegingen die de transformative in de economie markeren:
  1. digitalisering
  2. ecologisering
  3. regionalisering
  4. democratisering
  5. temporisering (bewuster nadenken over factor tijd).
Ook aardig is een kwadrant voor het juiste type regie in netwerken.  De assen worden bepaald door de vraag of de regisserende organisatie zelf een beleid / script heeft, en of er ook doorzettingsmacht is. Als het ja / ja is, dan past een beheersingsgerichte regisseur (op inhoud en process). Bij nee / nee past een faciliterende regisseur.
Is er geen Eigen beleid maar wel doorzettingsmacht, dan spreken we van een uitvoeringsgerichte regisseur. En in het omgekeerde geval is een visionaire regisseur gewenst - een situatie waarin wij ons met innovatief onderzoek vaak bevinden.
Een reactie posten