zondag 5 oktober 2014

bijdragen aan Foodlog

Mijn tijd voor publieksstukjes besteedde ik vandaag aan twee bijdragen op Foodlog. Een over het WRR rapport dat voor voedselbeleid pleit (maar dat niet echt uit de rol van de overheid in de netwerksamenleving lijkt te komen waardoor de echte boodschap verloren dreigt te gaan).
En een in de discussie over het afmaken van zwakke stierkalfjes wat gaat over een probleem tussen melkvee en kalvermesterij.
Zie aldaar.
Een reactie posten