vrijdag 5 december 2008

Langs St-Niklaas

Net op tijd voor Sinterklaas ben ik weer terug van een reisje naar Gent met een omweg terug via Naarden-Vesting. De trein stopte telkens in St-Niklaas en een Engelstalig Vlaams blad besteedde aandacht aan het al of niet discriminerende karakter van Zwarte Piet.
In Gent keek ik met de Vlaamse collega's naar gezamenlijk transitieonderzoek en bij die gelegenheid mocht ik een lezing houden die als volgt werd aangekondigd:

Kondratieff, Williamson en Research on Transitions
Een lezing met discussie door Krijn J. Poppe, LEI Wageningen UR

De huidige kredietcrisis is een nieuwe aanwijzing dat de lange golf theorie van Kondratieff een zinvolle bijdrage uit de economie is om transities beter te begrijpen. Dergelijke golven bestaan uit vier fasen die halverwege gescheiden worden door een forse crash, die ruimte geeft voor institutionele vernieuwing. Dat raakt ook de landbouw, meer dan in de lopende discussies over productivistische en non-productivistische landbouw wordt erkend.
Vanuit deze theorien en de huidige situatie in de economie kunnen we niet alleen interessante onderzoeksonderwerpen over de structurele ontwikkeling van de landbouw en voedingsmiddelen industrie identificeren, maar is er ook aanleiding de organisatie van het landbouwkundig onderzoek zelf te beschouwen. In verschillende Europese landen, waaronder Nederland, zijn veranderingen doorgevoerd in institutionele structuur, die nadere bestudering vragen.


Het leverde een goede discussie op met meer inzicht over Kondratieff versus industriele revoluties en over het al of niet kunnen managen van transities. Dat was meteen nuttig voor een denk-diner (om de Franse term diner-pensant maar eens te vertalen) in Naarden over dierwelzijn. Met een franse keuken en kalfshaasje, dat wel.

De foto is niet uit Gent maar uit Middelburg.
Een reactie posten