woensdag 7 juni 2017

Wedergeboorte van het platteland

De beweging Renessaice van het Platteland laat weer eens van zich horen. Met een mooi essay van Dirk Sijmons over de relatie tussen stad en platteland. Net als ik eerder deed in een lezing voor de beweging, beveelt hij een landgoed-model aan voor de governance. Het essay is mooi geschreven en geeft een leuk overzicht van ontwikkelingen, die me als insider op zich bekend zijn en waar niets op aan te merken valt. Altijd leuk als eerdere papers voor de Raad voor het landelijk gebied of recent voor de Ver. Deltametropool niet herroepen hoeven te worden.
Wel is nog wat denkwerk nodig voor de rest van het land, want Sijmons richt zich vooral op de ABC (Amsterdam, Brussels, Cologne/Keulen) stadsmetropool met het landelijk gebied onder de AAA (Alkmaar, Arnhem, Aken) lijn. Dat het karakter heeft van een stadspark.
Maar impliciet schetst hij daarmee een tweedeling met wat ik al eens de AG gebieden heb genoemd: de agrarische gebieden boven de lijn Alkmaar-Almere-Arnhem en rond Goes en Gennep. En daar hebben we nu juist de leegloop en het verval van gebouwen. En of daar het landgoed-model op gaat?
Een reactie posten