dinsdag 28 maart 2023

Niet weer een onderzoek

 is de titel van een aardig boekje dat een team van Lysias, een adviesbureau voor publieke organisaties, met Magdeleen Sturm als eerste auteur schreef en publiceerde. Eind 2021 uitgegeven door Haystack. Ik kreeg het van de auteurs tijdens een sessie met een expertteam over het Groene Hart. 

Een nuttig boekje vol ervaringen en tips, vaak ook geïllustreerd met onderzoekingen die het bureau uitvoerde en die soms de krant haalden. Hoe doe je goed toegepast onderzoek waar organisaties van kunnen leren, zonder dat je personen afrekent en Barbertje moet hangen. 

Het lijkt me dat ook economen die toegepast beleidsonderzoek doen en impact willen hebben, nog aardig wat van dit boekje kunnen opsteken. Ook al gaat het vaak over bestuurskundig onderzoek, governance vragen of de aloude vraag: waarom heeft het zo mis kunnen gaan?  Aanrader dus. 

donderdag 23 maart 2023

workshop MEF4CAP

 


vanmiddag hadden we in Wageningen de nationale workshop van het MEF4CAP project waarin we proberen de administratieve lasten van boeren rond alle duurzaamheidsinformatie voor ketenpartijen en de overheid drastisch te verlagen. Mijn presentaties staan online (met in de presentatie ook de 3 papers die inmiddels gepubliceerd zijn). Zie alhier

dinsdag 21 maart 2023

Paper in Electronics


Vanuit ons MEF4CAP project publiceerden we ons derde paper. Dit keer over de integratie tussen bedrijfsmanagement systemen en de financiele boekhouding. Dit alles om de administratieve lasten van boeren te verminderen. Het paper staat online bij Electronics. Zie hier. 

vrijdag 17 maart 2023

Column Food + Agri over CSRD

 Gisteren verscheen ook mijn column in Food & Agri. Dit keer over de Corporate Sustainability Reporting Directive die via de scope-3 rapporage wel een eens een enorme reikwijdte zou kunnen hebben.  Zie alhier

donderdag 16 maart 2023

verkiezingscolumn


Voor BoerEnBusiness / Food Business schreef ik mijn maandelijkse column met retro-recensie. Over de verkiezingen resp. Bas van Bavel's Onzichtbare hand. Zie hier

woensdag 15 maart 2023

WRR over AI

 Het advies van de WRR over artificial intelligence is al weer een tijd uit, het dateert van november 2021. Maar onlangs was ik bij de WRR te gast en kreeg het mee. Een pil van meer dan 500 pagina's: Opgave AI. Maar de moeite waard. 

Het interessante vond ik dat ze deze systeem-technologie, of General Purpose Technology zoals je wil, vergelijken met eerdere GPT in de geschiedenis, zoals elektriciteit of de verbrandingsmotor. (p.123 ev) Dat levert om te beginnen tal van fraaie anekdotes op (zoals de steden die schoon zouden worden door de auto door minder paardenuitwerpselen). Maar ook relevante inzichten, zoals het feit dat het een tijd duurt voordat de technologie in bedrijfsprocessen is ingepast. Vandaar dat je de computer overal ziet behalve in de productiviteitscijfers. 

De WRR ziet 5 opgaves:

  • demystificatie (nee de mens wordt niet werkeloos en ook niet een slaaf van de machine)
  • contextualisering (het moet ingepast)
  • engagement
  • regulering (tijdig maar niet te vroeg)
  • positionering (vooral internationaal, waar specialiseren wij ons in?, wat doen we samen
Het advies heeft ook een aardige benadering van technische en sociale ecosystemen (figuur 5.1):emergente technologieën, ondersteunende technologieën, macro-economische context en gedragsmatige context. Het moet allemaal passen in die contextualisering, aan elektriciteit heb je in het huishouden niets als je geen stofzuiger uitvindt. Technologie moet niet alleen ONTwikkeld maar ook OMwikkeld (Enveloping). 

Er is ook een bijstelling van het beeld dat het aan de frontier altijd wetteloos is en dat regulering te laat komt. Een idee dat we over hebben gehouden aan het Wilde Westen van Amerika. Maar dat hoeft helemaal niet. De ontginningen in de Middeleeuwen waren juist zeer gereguleerd.

En ook nog een mooie beschrijving van Schumpeter's creative destruction: in het kaptialisme is er een innovatieproces dat van binnenuit tot revolutionaire veranderingen van de economische structuur leidt: de creatieve vernietiging. En dat leidt tot Kondratieff golven als dat GPTs zijn, de WRR verwijst daar ook naar Carlota Perez. 

zaterdag 11 maart 2023

Studiekring Landbouweconomie en bijmengen

 


Gistermiddag gaf ik een presentatie over het idee van verplicht duurzaam inkopen / bijmengen bij de studiekring Landbouweconomie in Wageningen. Zie hier voor de presentatie.  Het werd een geanimeerde discussie. Een marketing expert vermoedde dat je consumenten geen zaken kunt opleggen (doet het voorstel ook niet) en dat de markt van duurzame producten met label al aardig in evenwicht is. Zelf benadrukte ik het punt dat als de strategie van boeren gedwongen verandert naar duurzame producten dat ook voor de verwerkers zou moeten gelden, wil je synergie in de keten houden. Dat ze deels over de grens gaan sourcen is prima, zolang ze maar de opbrengst van de duurzaamste / meest renderende segmenten doorsluizen naar de duurzame(re) boeren. 

woensdag 8 maart 2023

Paper in EuroChoices

 


Het EEAC advies over de Kaderrichtlijn Duurzame Voedselsystemen heeft geleid tot een paper voor EuroChoices dat nu Online staat in advanced access (zoals dat dan heet) Hier is de link.  Met fotootjes van eigen hand. 

maandag 6 maart 2023

Cursussen

 Voor wie nog een leuke cursus zoekt: via Class Central krijg je een mooi overzicht van profesiionele cursussen, veelal van universiteiten. Zie alhier

zondag 5 maart 2023

visuele kaptialist

 


Een paar suggesties voor leuke websites in de komende dagen. Allereerst een site met een tikje misleidende naam. Visual Capitalist brengt fraaie grafieken en kaarten van economische verschijnselen. Die hoeven niet per se kapitalistisch te zijn, lijkt me. Desalniettemin de moeite waard.

donderdag 2 maart 2023

Virtueel in Ierland


Vandaag hield ik een praatje in de nationale Ierse workshop (virtueel) van het MEF4CAP project. Over de vraag hoe zorgen dat er innovatie in het boerderij-bureau plaats vindt en digitalisering de administratieve lasten gaat verminderen. De sheets staan op Slideshare