zaterdag 30 juni 2018

kramp over krimp

Vandaag viel de nieuwste editie van VORK in de brievenbus. In een column mocht ik het RLI advies Duurzaam en Gezond nog eens even toelichten. met name ons inzicht dat krimp niet moet omdat krimp zo leuk is, maar dat het onvermijdelijk is als je de opgaves naar 2050 ziet. Of althans slecht management zou zijn als je alleen rekening houdt met scenario's met minimaal de huidige omvang van de veestapel. Ik stopte er ook nog een boodschap voor de klimaattafels in: bedenk geen oplossingen of middelvoorschriften maar nieuwe organiserende principes waar ondernemers vanuit kunnen gaan, zoals verhandelbare emissierechten. Dan hoef je ook niet meteen kramp over krimp te hebben. Kramp over krimp werd dan ook de titel van de column. Hier is de website van VORK voor wie een proefnummer wil aanvragen.
Overigens ging het mis bij de intro op mijn persoon die de redactie bij de column zette en me koppelt aan LEI Wageningen.. Ik schreef hem (ook) als Raadslid van de Rli. Wageningen UR meldt inderdaad dat ik sinds 2000 bij ze werk, maar ze bedoelen dat het LEI daar in 2000 juridisch onderdeel van is geworden, ik werk al sinds 1981 bij dezelfde club, en het heet intussen geen LEI Wageningen UR, maar Wageningen Economic Research. Sterke merknamen gaan lang mee - deze week had Maarten Haijer het bij zijn speech op het afscheid van André van der Zande van RIVM ook steeds over organisaties als Wageningen, LEI en nog een rijtje.

zondag 24 juni 2018

wandeltip

We genoten van een wandelweekend. De Vreugderijkerwaard bij Zwolle geeft een fraai beeld van de natuur die is gecreëerd met Ruimte voor de Rivier. Natuurmonumenten gaf er gistermiddag een excursie met aandacht voor bijzondere planten. Een aanrader. En na een nachtje Hardenberg wandelden we vandaag sinds lange tijd weer eens PieterPad: Gramsbergen (mooi gerestaureerd) - Hardenberg. Ga er ook even langs het fraaie gemeentehuis (hoewel Cobouw het ooit uitriep tot het lelijkste in het jaar van de oplevering).

vrijdag 22 juni 2018

Metamorfose

Vanmiddag werd in Wageningen het jubileumboek Metamorfose gepresenteerd. Het beschrijft op journalistieke wijze de laatste 25 jaar van Wageningen UR, dat zijn eeuwfeest viert. Een gezellige bijeenkomst en het boek ziet er leuk uit. Toegegeven, ik ben biased want ik kom uitgebreid aan het woord in een hoofdstuk over (big) data in onderzoek.
Wel werd door een van de sprekers vanmiddag even de geschiedenis herschreven. Wageningen zou altijd altijd al zeer internationaal geweest zijn en bij de start in 1918 al een derde internationale studenten hebben gehad. Ik hoop dat dat niet bedoeld was als het wegpoetsen van het koloniale verleden: die internationale studenten kwamen uit plaatsen als Bandung. Nu is Indonesië inderdaad buitenland maar toen gewoon deel van het Koninkrijk der Nederlanden (en niet eens via ingewikkelde constructies als nu in de Caraïben). Die studenten waren toch vooral zoons van (Hollandse) planters en studeerden zaken als Koloniale bosbouw (nu: tropische bosbouw).
De studenten kwamen dus geografisch wel van ver (en ze reisden langer met de boot naar hun studie dan de huidige Chinese student), maar internationaal waren ze niet. De internationalisatie van de studenten is dus echt onderdeel van de metamorfose van de laatste 25 jaar.
Overigens is het begrip Nederland ook al schimmig zonder het verleden er bij te halen.. Vanochtend had ik een vergadering waarin de marketing van dit land naar buitenlandse toeristen aan de orde kwam (er komen er nog 9 miljoen bij komend decennium, waar het aantal buitenlandse bezoekers dat hier overnacht nu gelijk is aan de bevolkingsomvang van 17 miljoen, moet de hotelcapaciteit nog harder groeien dan de woningbouw). Dat leidde weer eens tot de vraag of het nu Holland marketing is of The Netherlands. Voor wie niet overtuigd is dat Holland een veel simpeler concept is dan The Netherlands of Dutch, nog maar eens een link naar dat geweldige youtube filmpje. Over metamorfose gesproken.

Het boek Metamorfose van Joost van Kasteren en Martijn de Groot is uitgegeven bij Wageningen Academic Publishers (dat alleen zijn naam met Wageningen UR deelt).

donderdag 21 juni 2018

Recipe for Change

De EU heeft ons rapport Recipe for Change, dat ik vorige week in Plovdiv presenteerde en dat missies voor onderzoek en innovatie in food en agri bevat, nu online gezet. Je vindt het hier,

dinsdag 19 juni 2018

beta en gedrag

Mooi interview in het blad Coöperatie met Murray Fulton, die op ons coöperatiecongres begin juli een key note geeft.  Over wetenschap: "Allereerst zou ik een onderscheid willen maken tussen wat we de beta-wetenschap en techniek noemen enerzijds en de gedrags- en geesteswetenschappen anderzijds. De techniek en natuurwetenschappen bouwen voort op eerder verworven kennis en ontwikkelen steeds verder. In onze samenleving zijn techniek en natuurwetenschappen de norm geworden voor hoe we over wetenschap denken. De gedrags- en geesteswetenschappen daarentegen proberen fenomenen te interpreteren. Deze wetenschappen veranderen minder spectaculair. Door deze wetenschappen kennen we de achterliggende menselijke motivaties al duizenden jaren. Wat wel verandert, is de taal en de verhalen die we elkaar vertellen. Taal moeten we voortdurend herontdekken omdat het een levend systeem. Wetenschap moet zich daar mee bezighouden. Betekent de gebruikte taal letterlijk wat men hoort of is het een expressie van iets anders? Een onderliggend probleem, een verborgen verhaal?. Zodoende kan de wetenschap bijdragen aan een beter begrip van de verhalen die we onszelf en elkaar vertellen."

zaterdag 16 juni 2018

Uit Plovdiv

Deze week gaf ik in Plovdiv een presentatie van ons rapport Recipe for Change, met missies voor onderzoek en innovatie in het 9e kaderprogramma. Hier is de link.