zondag 30 september 2018

Liberalisme


Mijn lijfblad The Economist vierde zijn 175 bestaan met een essay over het liberalisme in zijn uitgave van 15 september. Ik last het op een lange vlucht naar Amman. Ter inspiratie uit het essay de vier sleutel aspecten van liberalisme zoals Edwin Faswcett die in zijn geschiedenis van het liberalisme identificeerde:
  • ·         De maatschappij is een vorm van conflict en dat zal en moet ook vooral zo blijven. Dit leidt tot concurrentie en nuttige argumentatie
  • ·         Daardoor is de maatschappij dynamisch en wordt steeds beter
  • ·         Een wantrouwen van macht, in het bijzonder machtsconcentratie
  • ·         Ten opzichte van macht een nadruk op gelijke burgerlijke waardering voor het individu en daarmee het belang van persoonlijke, politieke en eigendomsrechten.

Dat betekent geen geloof in een utopie (zoals Marxisten) en ook niet de conservatieve aandacht voor stabiliteit en traditie. Liberalen zijn hervormers. Liberalen moeten zich dus meer weren tegen de elite, zo constateert het essay.

vrijdag 21 september 2018

Paper over structurele ontwikkeling en data verzameling

Twee jaar geleden confereerden we in Rome bij de FAO op het ICAS congres over agrarische statistiek. De bundel met alle papers is uit en staat hier. Onze bijdrage vind je op de paginas 26-33 en gaat over de vraag wat de structuurontwikkeling in de landbouw betekent voor onze data-verzameling De andere 1900 pagina's zijn ook interessant.
Trouwens - wat vinden we van vegetarisch gevoerde eieren, ofwel van kippen die geen wormpje mogen pikken (zo neem ik aan) - een foto uit een Canadese supermarkt. Veggie-fed eggs

donderdag 6 september 2018

langzame adoptie van IT?

The sector suffers especially from paltry data collection, zo stelt The Economist van afgelopen weekend in een stukje waarin het aandacht besteed aan projecten die ict technology uit space (met steun van ESA) over de landbouw uitstorten. Een van de voordelen zou zijn dat die mars-technologie behoorlijk robuust is. Zo is er een start up die met de space technologie kippen kan wegen. Krijg je veel data voor de groeicurve van.