vrijdag 30 maart 2018

bij de Wereldbank

Na Chicago was ik in Washington, bij IFPRI en de Wereldbank. Ik gaf er lezingen over Data Governance. Deels bekend werk, ik voegde een case van collega's toe over het tomatentransport in Nigeria. Zie alhier. 

dinsdag 27 maart 2018

Chicago

In Chicago vergader ik over statistiek in de Amerikaanse landbouw en hoe we omgaan met de grotere ingewikkeld georganiseerde bedrijven. We kijken uit op de kunstwerken hier links (die ik een paar jaar geleden al fotografeerde).
Een van de collega's wees me op een mooie website van cooperatief / non-profit georganiseerde platformen. Zie hier. 

vrijdag 23 maart 2018

Landleven

De maart-editie van het blad Landleven bevatte ook een artikel met foto's van mijn familie van moederszijde in klederdracht, zo net na de oorlog op Walcheren. Ik zou het hier niet gemeld hebben als niet het verhaal van een van die foto's enigszins mist in het blad. De foto biedt namelijk vooral zicht op een kalf / pink met de familie op zijn boers in de achtergrond.
Geen slechte foto, want het ging om dat beestje. Het was een geschenk van Koningin Wilhelmina die 15 zwaar getroffen boeren bij de inundatie van het eiland in de slag om de Westerschelde en Antwerpen met een stamboek-pink weer aan een toekomst wilde helpen. Die inderdaad deels in fokvee bleek te liggen.
Het artikel ging over de klederdracht en wat je er aan af kon lezen. Het nog met enige regelmaat opduikende verhaal van de Wilhelmina-pink is hiermee dan ook gedocumenteerd.

zaterdag 17 maart 2018

Opkomst en ondergang

Boeiende boekrecensie in de NRC van gisteren: Bas van Bavel, de onzichtbare hand. Deze economisch historicus beschrijft hoe in kapitalistische economien met vrije markten voor grond, arbeid en kapitaal deze markten aanvankelijk zorgen voor een ongekende groei (de markteconomie drijft op de vrijheid, niet andersom), maar dat deze na verloop van tijd stagneert en er een concentratie van inkomen en vermogen ontstaat bij een kleine groep, terwijl de rest verpauperd. Reele inkomens dalen en de elite gaat liever in buitenlandse financiele activa investeren of beleggen. Door leningen aan de staat neemt ook de invloed op het bestuur toe, niet ten beste. Het leidt tot meer maatregelen die de rijken verrijken en repressief zijn voor loonarbeid. De Gouden Eeuw kende in Amsterdam ook veel tuchthuizen en dwangarbeid. We moeten dus vrezen voor een implosie van de VS, als je dit zo leest (en het boek suggereert dat blijkbaar ook).

vrijdag 16 maart 2018

Circulair op Foodlog

Gisteren verscheen een interview met mij op Foodlog. Over hoe een econoom tegen Circulaire Economie aankijkt. Leidt (nog) niet tot forse discussies, wel tot enige adhesie.

zondag 11 maart 2018

Plantaardig Eiwit in Canada

De circulaire economie met minder dieren spreekt ook tot de verbeelding in Canada, zo begrijp ik uit The Economist (Don't drill, plant, 3.3.2017). Canada haalt nu een deel van zijn inkomen uit de teerzanden (die het toch al afleggen tegen fracking) en toelevering aan de Amerikaanse auto-industrie. Ook niet zonder problemen.
Terug naar de basis dus, men zoekt een oplossing door nieuwe technologie toe te voegen aan oude successen zoals landbouw. Dat leidt to investeringen in de bio-economy. Zoals de teelt van carinata, Ethiopisch mosterdzaad voor de productie van bio-kerosine. En in Saskatchewan zetten de telers van peulvruchten, soja en granen zich aan vleesvervangers. Een outsider uit Hollywood stopt er geld in en de eerste chicken-fingers kunnen de markt op.

zondag 4 maart 2018

herbicides doen ertoe

The Economist van dit weekend komt met informatie die het debat over bestrijdingsmiddelen nog wat materiaal geeft. Een paper van Cutulle et al. in the Journal of Agricultural and Food Chemistry doet verslag van een proef met herbiciden. Ze toonden aan dat de herbiciden niet alleen het onkruid verdelgen, maar de suikermais (sweet corn) ook inhoudeljik veranderen. Ze bevatten 4 tot 12% meer eiwit (afhankelijk van het type herbidide), 14-51% meer fosfor en magnesium en 67% meer ijzer. En fors meer fructose, maar minder sucrose. De onderzoekers willen vervolgonderzoek naar smaak, ze sluiten niet uit dat die door deze andere samenstelling ook aantoonbaar anders is. Blijft de vraag of het nuttig of niet nuttig is: een beetje meer ijzer. Dan kun je met wat minder vlees toe.

The Economist 3.3.2018: Agricultural chemicals - For better or worse